Skip to main content

Bliksembeveiliging

Een van de grootste gevaren van weersverschijnselen voor een schoorsteen is blikseminslag. Bij restauratie wordt dan ook als vast onderdeel een betrouwbare bliksemafleider installatie aangbracht. Deze bliksembeveiliging installatie, volgens NEN Norm 1014, leidt de bliksemontlading stroom af naar de aarde zonder dat schade aan de schoorsteen onstaat. Behalve aanleg van de installatie is ook het onderhoud van wezenlijk belang. Harm Meijer controleert, in overleg met de beheerder-eigenaar van de schoorsteen, een maal per jaar de installatie. waarbij de elektrolytische verbindingen en weerstanden van de aardelektroden worden doorgemeten. Tevens worden gebreken hersteld, zodat de werking van de bliksemafleider installatie optimaal gewaarborgd blijft.

Dat het ook belangrijk is om schoorstenen (juist) te beveiligen tegen bliksem inslag bewijzen onderstaande foto’s van een schoorsteen in Winterswijk. Deze schoorsteen is getroffen door de bliksem en heeft hier ernstige schade door ondervonden.

Ook in bliksembeveiliging kunnen wij adviseren dan wel de daadwerkelijke beveiliging aanbrengen.