Skip to main content

Ovens

Een andere categorie bouwopjecten, die worden gerestaureerd door Harm Meijer zijn de ovens van steenfabrieken.
Het afnemende aantal monumentele steenfabrieken maakt het wenselijk, dat met de resterende complexen op een zorgvuldige manier wordt omgegaan. De rongoven, de vlamoven en de zig-zagoven zijn bij restauraties de balngrijkste categorieen. De ringoven was een van de meest succesvolle ovens uit de 19e eeuw. De eerste ontworpen ring- oven was cirkelvormig en bestond uit drie gemetselde concentrische ringen, de kleinste ring was de in het midden gebouwde schoorsteen, de middelste cirkel het trek en rookkanaal, de buitenste cirkel het bakkanaal, waardoor een continu bakproces ontstond. Latere modificaties leidden tot een ovale construktie, waarbij het principe van een aan een gesloten tunnel bleef bestaan. Het rondkruipend vuur werd verplaatst door middel van een systeem van schuiven (klokken) in de centrale rookkanaal.

De zig-zagoven lijkt op een ringoven, maar het bakkanaal is in een zig-zagvorm aangebracht., er waren zowel ronde als vierkante typen van deze ovens. Bij de valmoven, waarvan de eerste in 1915 in ons land is gebouwd, waren twee parallelle rijen kamers gescheiden door een muur met ertussenin een rook- en heteluchtkanaal. In de twee rijen werd gestookt, ook dit proces liep rond.

Een van de markante ovens die Harm Meijer restaureerde, is de ringoven van de voormalig steenfabriek De Werklust in Losser. Hier werden diverse onderdelen opnieuw opgemetseld, onder meer de bogen van de rondlopende kanalen. Dit vergt een gedegen vakkennis en vertrouwd zijn met de historische bouwmethoden; kennis die bij de firma door jarenlange ervaring in ruime mate aanwezig is.

Overzicht van meest voorkomende werkzaamheden van de firma Harm Meijer:

 • inspecties van de algehele toestand van de schoorsteen
 • herstellen van voegwerk
 • reinigen en neutraliseren van door rookgassen vervuild inwendig metselwerk
 • herstellen van gebreken aan het metselwerk
 • vuurvast bekleden van de schutwand
 • herstellen of vervangen van ijzerwerk
 • aanleggen van bliksembeveiligingsinstallaties

Voor onderhoud aan vuurvaste onderdelen:

 • bemetselen van gewelfen en rookkanalen
 • aanbrengen van branderbemetselingen
 • aanbrengen van keramische en bio soluble vezels

Voor betonbouw:

 • verwijderen van aangetaste betoneenheden
 • ontroesten/conserveren bewapening
 • aanbrengen van epoxy-, reparatiemortels
 • het totale betonoppervlak voorzien van carbonatatieremmende verfsystemen

Flexibel inspelen

Soms wordt bij een korte stop van de werkzaamheden geconstateerd dat onderhoud van een oven of een schoorsteen noodzakelijk is. Harm Meijer kan aan de wens gehoor geven door tijdens deze periode te inspecteren en advies uit te brengen. Met voorrang worden de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden verricht. Daarmee wordt voorkomen dat door het stilleggen van het werk rendementsverlies optreedt. Harm Meijer probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen en speelt flexibel in op het productieproces. Werkzaamheden die later kunnen worden verricht, worden in overleg op een ander tijdstip uitgevoerd.

Service

Ook na een restauratie of renovatie blijft het oog van de schoorsteenbouwer op uw schoorsteen gericht. Vier jaar na onderhoud van de schoorsteen, oven of betonbouw wordt een inspectie uitgevoerd. Daarna wordt deze tweejaarlijks herhaald. Deze nazorg is service, uitgevoerd tegen kostprijs. Hiermee wordt u op de hoogte gehouden van de toestand van het bouwwerk. Wanneer onderhoud noodzakelijk is, adviseert Harm Meijer u daarin met een goed gefundeerd plan van aanpak. Ook hiermee wil de firma Harm Meijer haar deskundigheid inzetten om de schoorstenen in Nederland hoog te houden. Dit industrieel erfgoed verdient tenslotte een goed beheer.