Skip to main content

Deskundigheid

Gemetselde fabrieksschoorstenen zijn markante herkenningstekens op het platteland en in de stedelijke omgeving. Ze vormen een herinnering aan een onderdeel van ons culturele erfgoed, de industrie. Deze restanten van een rijk verleden waren eens de symbolen van nijverheid en welvaart. Uitdrukkingen in onze taal herinneren er nog aan: de schoorsteen moet blijven roken. Fabrieksschoorstenen zijn uniek industrieel erfgoed, dat met specifieke kennis en vakmanschap dient te worden omgeven. Schoorsteen- en ovenbouw Harm Meijer heeft er zijn specialisme van gemaakt.

Werkzaamheden

Harm Meijer kan voor u de meest uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van restauratie en onderhoud verrichten. Van gemetselde schoorstenen, tot vuurvaste rookkanalen en ovens, maar ook betonnen schoorstenen behoren tot het werkterrein van de firma. Ook nieuwbouw van schoortsenen of ovens vindt plaats, evenals sloop van schoorstenen, wanneer behoud niet meer mogelijk is. Dit laatste vergt ook de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid.
De unieke radiaalstenen kunnen op andere plaatsen weer gebruikt worden voor restauraties. Bekende voorbeelden hiervan zijn de sloop van de schoorstenen bij de Verenigde Glas Fabrieken te Schiedam en het Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag, waarbij een deel van de radiaalstenen na bewerking werd hergebruikt bij het restaureren van de schoorstenen te Rijen, Geldrop en Delden.

Bij restauraties van schoorstenen worden zoveel mogelijk authentieke radiaalstenen toegepast. Soms moeten er door een tekort of te specifieke vorm of maat nieuwe radiaalstenen bij steenfabrieken worden aangemaakt. Wanneer metaalwerk,klimijzers of trekbanden, vervangen moeten worden dan kunnen deze in de eigen werkplaats vervaardigd worden van hoogwaardige materialen.
Beton heeft weer zijn eigen wetten en regels. Zo is bekend dat beton bij veroudering gebreken gaat vertonen.
Een van de bekenste hiervan is het zogenaamde betonrot. De afbrokkeling die hiermee gepaard gaat, is een gevolg van carbonatatie. Het is vaak niet direct zichtbaar. De bewapening in het beton gaat namelijk roesten zolang het beton alkalisch is. Na verloop van tijd neemt dit echter af en gaat het staal wel roesten en drukt delen van het beton naar buiten, die vervolgens loslaten.
Herstellingen van deze gebreken vinden plaats aan de hand van een deskundig adviesrapport en worden uitgevoerd met hoogwaardige materialen.

Aan de betonnen schoorstenen van onder meer Isover in Etten-Leur, Suiker Unie in Groningen, Hydro Agri in Sluiskil, hebben wij werkzaamheden mogen uitvoeren bestaande uit herstellen van schade aan beton ( betonrot), inwendige herstelwerkzaamheden aan zuur- en vuurvaste binnenbekleding, het aanbrengen of uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan kooiladder, bliksemafleider, alsmede het aanbrengen van een uit drie lagen bestaande beschermende coatinglaag.

Een schoorsteen komt terug